Rubriky
Pracovní právo

Ústní výpověď jako by neexistovala

Nový občanský zákoník zavádí pojem tzv. zdánlivého neboli nicotného právního jednání, tedy jednání, na které se hledí, jako by vůbec nebylo, neexistovalo!

Autoři: Nataša Randlová / Lucie Hořejší, Randl Partners

Zákoník práce bude v tomto ohledu novelizován na řadě míst, kdy dosavadní neplatnost určitého protiprávního jednání bude nahrazena zdánlivostí /nicotností tohoto jednání.

Jedním z příkladů bude nedodržení písemné formy v případech, kdy ji zákon vyžaduje – konkrétně např. u výpovědí z pracovního poměru, zrušení ve zkušební době, kolektivní smlouvy, aj. Pokud tyto úkony nebudou provedeny písemně, nebude se k nim vůbec přihlížet. Dále se zdánlivost uplatní (mimo jiné) i v případech, kdy právní úkon bude nesrozumitelný.

PŘÍKLAD: ZDÁNLIVOST VÝPOVĚDI

Výpověď z pracovního poměru zaměstnavatel vyhotoví nesrozumitelně, tudíž se k ní nebude vůbec přihlížet (výpověď jako by neexistovala). Zaměstnanec nově nebude omezen dosavadní dvouměsíční lhůtou k podání žaloby na neplatnost výpovědi – naopak žalobu na určení trvání pracovního poměru bude moci podat kdykoli (za rok, dva, tři) s tím, že jednotlivé náhrady mzdy se však budou promlčovat v obecné tříleté promlčecí lhůtě. V případě nicotnosti si tak zaměstnavatel nebude moci „oddychnout“ po uplynutí dvouměsíční lhůty, jak tomu je v současnosti. Otázkou je, co bude přesně za nesrozumitelné považováno – do té doby, než nám na tuto otázku Nejvyšší soud odpoví, se musíme snažit udělat vše co možná nejsrozumitelnější.

 

Pravidelně přinášíme užitečné články z oblasti pracovního práva. Pro odběr novinek zanechte svůj e-mail.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.