Rubriky
Pracovní právo

UZAVŘENÍ SMLOUVY aneb absolutní shoda už nebude třeba!

Doposud platilo pravidlo, že k platnému uzavření smlouvy musela být nabídka (oferta) druhou smluvní stranou přijata (akceptována) bez jakýchkoli výhrad, změn a doplnění. V opačném případě – i při sebemenší změně navrhovaných ustanovení – se role obou stran vyměnily: původní příjemce se stal novým navrhovatelem a původní navrhovatel se změnil v akceptanta, který musel novou nabídku přijmout – opět bez výhrad, změn a doplnění.

Autoři: Nataša Randlová / Lucie Hořejší, Randl Partners

Nově to už však platit nebude a absolutní shoda už nebude potřeba, pokud se navrhovaná změna bude týkat nepodstatných změn. Personalisté však jakékoliv změny budou moci předem výslovně vyloučit nebo je ihned odmítnout, jakmile je zaměstnanec navrhne (POZOR! k odmítnutí není stanovena lhůta – je třeba hlídat poštu a odmítat protinávrhy co nejdříve).

Výčet podstatných ani nepodstatných změn neexistuje – otázkou tedy zůstává, jak mezi nimi soudní praxe v budoucnu rozliší. Pravidlem bude řešení každého jednotlivého případu ad hoc.

PŘÍKLAD: UZAVŘENÍ SMLOUVY SE ZMĚNOU NABÍDKY

Zaměstnavatel pošle zaměstnanci podepsaný návrh smlouvy s tím, že uvede, že v jeho mzdě je již zahrnuto 150 hodin přesčasové práce. Zaměstnanec zaměstnavateli vrátí podepsaný návrh s tím, že 150 hodin změní na 50. Zaměstnavatel na to nereaguje. Smlouva bude vrácením změněného podepsaného návrhu uzavřena, jestliže soudy do budoucna budou považovat takovouto změnu za nepodstatnou. Pokud ale bude zaměstnavatel chtít podobný postup vyloučit, bude to možné: musí vyloučení uvést přímo v návrhu smlouvy, popřípadě ihned po obdržení protinávrhu změny odmítnout.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.