Rubriky
Pracovní právo

Silnější a slabší strana aneb lépe zaměstnance vždy považovat za slabší

Víte co je ochrana slabší strany? A může být slabší stranou i zaměstnavatel? Dočtete se více informací včetně praktického příkladu.

Autoři: Nataša Randlová / Lucie Hořejší, Randl Partners

Zákoník práce sice poskytuje ochranu zaměstnanci, jako tradičně slabší straně pracovněprávního vztahu, avšak doslovné rozdělení na silnější a slabší stranu nezná – na tom se nic nezmění ani po 1. lednu 2014. NOZ naopak s rozdělením na slabší a silnější smluvní stranu výslovně počítá a slabší straně (kterou bude zpravidla, nikoli však výlučně, zaměstnanec) poskytuje ochranu. Stále tedy platí, že personalisté by měli obecně vycházet z předpokladu, že zaměstnanec je při uzavírání různých smluv hoden zvláštní ochrany. Novinkou je, že tomu tak nemusí být vždy.

Ochrana slabší strany upravená v NOZ se v pracovním právu projevuje zejména tím, že podnikateli (zaměstnavateli) je stanovena povinnost nezneužít svou kvalitu odborníka ani hospodářské postavení

  • k vytvoření / využití závislosti slabší strany nebo
  • k dosažení zřejmé a neodůvodněné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech.

V případě, že tato povinnost bude porušena, bude příslušné „násilně prosazené“ ujednání neplatné.

POZOR!

Zaměstnance však nebude možné prohlásit za slabšího automaticky – vždy bude třeba posoudit konkrétní postavení stran. Může se tak stát, že v dané situaci nemusí být slabší stranou nikdo nebo jí může být zaměstnavatel. Postavení se tedy vždy bude posuzovat podle fakticky nerovných možností obou stran, jak uplatnit a obhajovat své zájmy.

 

PŘÍKLAD: KDO BUDE SLABŠÍ STRANOU?

Zaměstnavatel:

  • bude v daném vztahu zpravidla silnější stranou při jednání s „běžným“ zaměstnancem,
  • ale naopak slabší stranou při jednání s nadnárodním monopolem (zde už se ale nebude jednat o pracovněprávní vztah).

Zaměstnanec:

  • bude v pracovněprávním vztahu typicky slabší stranou, jestliže půjde o „řadového“ zaměstnance zaměstnaného např. na pozici dělník / asistent prodeje / účetní / bankovní úředník aj.,
  • naopak, pravděpodobně slabší stranou nebude a mohl by být považován za silnější stranu, pokud by byl u zaměstnavatele dlouhá léta zaměstnán na vysoké manažerské pozici, znal by veškeré postupy společnosti i právní úpravu a v dané situaci by šlo např. o vyjednávání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.