Rubriky
Pracovní právo

Propustíte zaměstnance, když si odnese zbytky od oběda?

Nejvyšší soud se zabýval případem, kdy zaměstnavatel propustil kuchařku za to, že si z práce odnesla zbytky od oběda.

Autoři: Nataša Randlová / Lucie Hořejší, Randl Partners

Zaměstnavatel se zaměstnankyní kuchařkou okamžitě zrušil pracovní poměr pro zvlášť závažné porušení jejích pracovních povinností. Tohoto porušení povinností se zaměstnankyně měla dopustit tím, že při odchodu z práce si ve svém zavazadle odnášela potraviny, které patřily zaměstnavateli. Zaměstnankyně své jednání bránila tím, že potraviny byly určené k likvidaci, a tedy zaměstnavateli ani nemohla vzniknout žádná škoda. Okamžité zrušení napadla pro neplatnost u soudu.

Soud prvního stupně žalobu zamítl s odůvodněním, že ze strany zaměstnankyně došlo k porušení její základní pracovní povinnosti, a to řádně hospodařit s prostředky svěřenými jí zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.

Odvolací soud byl opačného názoru a žalobě vyhověl v plném rozsahu s tím, že zaměstnankyně byla u zaměstnavatele zaměstnána již dlouhou dobu a potraviny byly navíc určeny k likvidaci, tudíž zaměstnavateli nevznikla žádná škoda.

Nejvyšší soud se však názorově přiklonil k soudu prvního stupně a rozsudek odvolacího soudu zrušil. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že zaměstnankyně se dopustila nejen přímého útoku na majetek zaměstnavatele, ale navíc porušila svou loajalitu k zaměstnavateli, což je dostatečným důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru.

POUČENÍ Z ROZHODNUTÍ

Judikát je významný zejména z pohledu posuzování intenzity porušení pracovních povinností zaměstnance. Poukazuje především na to, že zaměstnavatel je oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnance, aniž by mu jeho jednáním vznikla reálná škoda. V tomto směru tedy podle názoru soudců Nejvyššího soudu postačí, když zaměstnanec jedná vůči zaměstnavateli neloajálně, čímž útočí na vzájemnou důvěru v rámci daného pracovněprávního vztahu.

Pravidelně přinášíme užitečné články z oblasti pracovního práva. Pro odběr novinek zanechte svůj e-mail.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.