Rubriky
blog

Jak napsat dobrý pracovní inzerát

Dobře napsaný pracovní inzerát přivede několikanásobně více kandidátů. Přečtěte si praktický návod, jak inzerát sestavit a napsat, aby fungoval jako magnet na kandidáty. Čas investovaný do vyladění inzerátů se vám bohatě vrátí.

Inzerát není popis pracovního místa

Personalisté dělají častou chybu, když vezmou popis pracovního místa a vyvěsí jej jako inzerát. Popis pracovního místa je interní, pracovně-právní dokument a jeho úkolem je vymezit odpovědnosti zaměstnance.

Pracovní inzerát je naproti tomu reklamní text. Musí kandidáta zaujmout, nalákat, rychle a srozumitelně mu sdělit hlavní výhody pracovního místa, a proč by pro něj mělo být zajímavé.

Představte si domácí spotřebič, například ledničku. Seznam technických parametrů je popis pracovního místa. Reklamní text, který komunikuje výhody ledičky spotřebitelům, je pracovní inzerát.

Titulek inzerátu

Titulek rozhoduje, zda si kandidát inzerát rozkline a přečte, a nebo ho přeskočí. Ve firmě Alza.cz zjišťovali dopad titulku na úspěšnost inzerátu. Ten samý inzerát se jednou jmenoval „Customer care“, a v druhém případě „Specialista servisu.“ Za stejné období získal „Specialista servisu“ 50x (!!) více odpovědí.

Titulek musí být srozumitelný, jasný (a ideálně psaný česky):

❌ Back office assistant

✅ Recepční – plat 30k

❌ Commodity manager

✅ Projektový nákupčí ve strojírenství

Použijte titulek pro konkretizaci práce. Zejména v IT je vhodné uvádět technologie hned v titulku:

❌ Backend vývojář

✅ Python developer, Data team

Zmiňte v titulku hlavní tahák, například pěknou mzdu:

✅ Jednoduchá a čistá práce ve výrobě – až 34.000 Kč/m

✅ Recepční – Vila na Praze 2 se zahradou

Více o tom, jak psát titulky inzerátů, si můžete přečíst v samostatném článku.

Otvírák a osnova

Při psaní inzerátu (nebo jakéhokoliv textu nebo článku) je třeba postupovat od nejdůležitějšího po nejméně důležité. Nikdy nevíte, kdy čtenář přestane číst a vy musíte mít jistotu, že mu v hlavě zůstalo to podstatné.

Firmy dělají chybu, že na začátek inzerátu vkládají dlouhé a nezajímavé povídání o firmě. Do prvních pár vět textu (tzv. otvírák) uveďte hlavní taháky nabízené pozice, aby kandidát hned věděl o co jde, a měl chuť číst dál. Špatný otvírák vypadá takto:

Naproti tomu správný otvírák je například zde:

„Lehká výrobní práce v malé rodinné firmě (50 zaměstnanců), která je předním výrobcem testovacích stanic. Moderní a komfortní pracovní prostředí, dotované obědy a nástupní příspěvek 20 tisíc.“

A nebo tento:

„Help build a multi-tenant SaaS serving 2000+ global companies. Create robust backend services capable of hundreds of requests per second. Join a team that’s redefining what product management systems can be.“

Délka inzerátu 300 slov

Zapomeňte na to, že někdo bude číst váš inzerát celý. Doba se zrychluje, nikdo nemá čas číst. Výzkumy ukazují, že kandidát v průměru stráví na inzerátu 14 sekund. Za tu dobu přečte cca 40 slov. To znamená, že inzerát přejede očima, a hledá relevantní věty a klíčová slova. Vás inzerát musí být proto hlavně stručný a jednoduchý.

Nejfektivnější délka inzerátu je 300 až 400 slov. Cokoliv delšího jak 500 slov kandidáty odradí a nebudou to chtít číst. Každý textový editor má funkci „Word count / Počet slov“, kde si délku inzerátu jednoduše změříte. 

Další praktické tipy najdete v tomto samostatném článku.

Struktura a čitelnost

Kandidát se musí v inzerátu rychle zorientovat a zjistit důležité informace, i když ho jen přelétne očima.

 • Nepoužívejte dlouhé bloky textu, které jsou těžké na čtení. Odstavec musí být maximálně na 3 řádky a odstavce proložit mezerama.
 • 30 až 50% textu by mělo být v odrážkách, které se lépe čtou.
 • Používejte nadpisy, vytučnění, nebo podtržení, ať se čtenář může v textu lépe orientovat.
 • Číslovky pište raději číslem než slovem.
 • Nepoužívejte vaše interní zkratky a specifické názvosloví, které kandidát nezná.
 • Když můžete, použijte raději češtinu než angličtinu. Je změřeno, že inzeráty česky fungují lépe než v cizí jazyce.
 • Pište jednoduché věty a vyvarujte se dlouhých souvětí. Odstraňte zbytečné slovní kudrlinky. Text musí být jednoduše čitelný.

Inzerát musí být konkrétní

Častou bolestí inzerátů je používání nic neříkajících frází, klišé a příliš obecných formulací. Například v tomto textu se kandidát nedozví prakticky nic konkrétního:

Je třeba si dát práci a být co nejpřesnější. Jenom tak kandidát najde informace, které opravdu potřebuje.

❌ Motivační systém bonusů

✅ Příplatek za přesčas 50 %, příplatek za noční 20 % a příplatek za práci o víkendu 25 %.

❌ Atraktivní a dostupná lokalita

✅ K dispozici je velké parkoviště a krytá stání pro motorky i kola. Před továrnou staví autobus MHD Kolín navazující na směny.

Konkrétní tipy jak psát jasné a srozumitelné inzeráty najdete v tomto článku, který obsahuje přes 60 příkladů

 Tón komunikace

Důležité je vyznění a emoce, kterou text poskytuje. Srovnejte tyto dva příklady:

Neříkám, že inzerát AirBank je ideální. „Sdílet příběhy klientů“ – to už je příliš patetické. Nevím, jaké příběhy budeme se slečnou na přepážce sdílet, až si přijdu založit účet…, ale to teď nechme stranou. Důležité je vnímat rozdíly v náladě textu.

Pracovní inzeráty jsou často psané „úředničtinou“:  

  • Neosobní, bez emocí (Vaše práce bude péče a vytváření vztahů s klienty)
  • Fráze (Práce v přátelském pracovním prostředí)
 • Strohé věty a infinitivy (Náplň práce: sledovat výkazy, získávání klientů)

Opačným extrémem je snaha být žoviální a hlavně cool, aby to „fungovalo na mladý“. Stejně tak nefunguje, pokud prošpikujete text adjektivy jako „skvělý, moderní, motivující, nejlepší, dynamický,…“ To firmy píšou, když nemají co konkrétního říct.

Osobně jsem zastánce střídmosti a jednoduché elegance. Zvolený styl musí odpovídat image firmy. Jiným stylem promluví reklamka, IT startup, advokátní kancelář nebo korporátní banka. Když si firma hraje na něco, co není, tak je to trapné.

Tykat nebo vykat?

Hodně inzerátů, zejména v IT, kandidátům tyká. Zodpovězte si tyto kontrolní otázky:

Tykají si všichni ve firmě? Budu přirozeně tykat kandidátovi na pohovoru? Je totiž zvláštní, když kandidátovi začnete v inzerátu tykat, ale když se vidíte na živo, budete si vykat.

Tykáte ve všech inzerátech a všech textech na webu? Působí dost divně, když inzeráty na dělníky jsou psané tykačkou, a vedle jsou inzeráty na manažery, kde se vyká.

Myslete na to, že špatně napsané tykání může působit arogantně, zatímco dobře napsané vykání je slušné a příjemné. Takže pokud nejste startup, kde je všem kolem 25, je jistější vydat se cestou vykání.

Požadujeme

Nemá smysl psát do inzerátu: „požadujeme aktivitu, spolehlivost, loajalitu.” Už někdo viděl člověka, který si řekne: „tohle není práce pro mě, já jsem dost nespolehlivý”? Vypisovat osobnostní kvality v inzerátu je zbytečné. Nikdo se na základě toho sám neodfiltruje.

Má smysl uvádět:

 •   konkrétní kvalifikaci a technologie
 •   u specializovaných profesí zkoušky a certifikáty
 •   jazykovou znalost
 •   pracovní zkušenost (např.: máte za sebou alespoň 2 roky v reklamce)

Méně znamená více. Požadujte pouze to, přes co nejede vlak. To je většinou jen pár věcí. Skutečný výběr je třeba udělat nad životopisem a při pohovoru. A zase hodně záleží na formě. Bude to výpis požadavků, rozkazů a hesel, anebo něco lidského? Pro porovnání: „Požadujeme komunikativní angličtinu” a nebo raději „Domluvíte se s klientem anglicky“.

Na podobné téma je tento článek: http://byznys.ihned.cz/c1-65731060-firmy-si-stezuji-na-nedostatek-lidi-neumi-je-ale-zaujmout-ani-adekvatne-zaplatit

Rozumíte pozici a kandidátům?

Do teď jsme se bavili o formě, ale to nejdůležitější je obsah. Než začnete psát inzerát, musíte o pozici a ideálním kandidátovi vědět všechno: co bude dělat? S kým to bude dělat? Jaké technologie? Jaké projekty a úkoly? Co je pro kandidáty důležité? Na co slyší? V čem jsme lepší než konkurence?

Jak uvádí Petr Šimeček ve výborném článku Proč jsou pracovní inzeráty trapný, zásadní problém je, že většina recruiterů hledané pozici nerozumí. Spokojí se s tím, že zkopírují pár vět z popisu pracovního místa a někdy ani to ne. Odstrašující příklad je inzerát letiště Praha na datového analytika.

Podle Petra Šimečka to datový analytik čte takto: “psal to jouda co si to po sobě ani nepřečetl („spolupráce s technologiemi“?), od kdy je benefit moct mít nápady (wtf!!) a budou mě nutit jezdit až na letiště, kde milostivě nafasuju flek na přecpaném parkovišti a každou hodinu v práci mám nárok na „kelímek fanty a hnědej banán“.

Jak napsat inzerát?

Recruiter není odborník na všechny profese ve firmě a proto si musí dát o to větší práci se sběrem informací. Existují různé metody, já mám nejraději empatické mapy, které jsou skvěle popsané v tomto článku. Je to cvičení na zhruba hodinu a půl a získáte mnoho důležitých informací a podkladů.  

Vyberte si reprezentativní vzorek lidí na obsazované pozici, ideálně tři až pět. Nakreslete na tabuli schéma a postupně s lidmi proberte jednotlivé segmenty. Nechte je zapisovat myšlenky na Post-It a nalepujte na tabuli. Podstatou cvičení je probrat s lidmi jejich emoce: na co mysleli, když si hledali místo? Jaké měli obavy? Co je zaujalo? Co je pro ně důležité? Na co slyší? Jak mluví o firmě?

Konkrétní výstup můžete vidět zde na inzerátu na vývojáře do STRV. Na základě empatické mapy jsem identifikoval několik témat:

 • rozsah projektů a široká uživatelská základna
 • rozmanitost projektů
 • konkrétní technologie
 • mezinárodní prostředí  

Na těchto tématech jsem postavil strukturu inzerátu, zvolil konkrétní obraty a odpovídající textaci. Výsledek jsem si ověřoval na lidech ve firmě, abych měl jistotu, že je inzerát jak motivující, tak i pravdivý.

Mluvit s lidmi

Možná nemáte čas na workshop (což je škoda) a pak je třeba udělat alespoň zjišťovací minimum:

 • pokud je pozice hodně technická, požádejte o vypsání konkrétních technologií
 • pozvěte někoho z týmu na oběd a popovídejte si o práci i o lidech
 • napsaný inzerát ukažte lidem v týmu a poproste o feedback
 • vyzpovídejte nadřízeného
 • podívejte se, jak podobné pozice nabírá konkurence

Vždy se ptám manažera, proč by někdo měl chtít u něj pracovat, co nabízíme jedinečného, co bude člověk dělat první dny a týdny, čekají ho konkrétní úkoly a projekty? Nejde jen o podklady pro inzerát, ale musím umět kandidátům pozici dobře prodat. Důležité je, nenechat se odbít první odpovědí typu „Máme zajímavé projekty.“ Je třeba jít do hloubky a zjišťovat, čím konkrétně jsou projekty zajímavé.

Spolupráce recruitera a liniového manažera je zásadní. Slyšel jsem, že v některých firmách má recruiter zakázáno mluvit s liniovým manažerem a komunikaci musí zprostředkovat business partner. Co k tomu říct…? Kdo chce dělat nábor pořádně, tak z takové firmy uteče co nejrychleji.

Jak se naučit psát inzeráty

Pokud se chcete v psaní inzerátů opravdu zdokonalit, můžete přijít na mé školení Efektivní pracovní inzeráty. Účastníci ho skvěle hodnotí a velká většina potvrzuje, že po přepsání inzerátů viděli okamžitě výsledky v podobě více reakcí kandidátů.

20 reakcí na „Jak napsat dobrý pracovní inzerát“

Dobrý den, moc díky. Mohla bych se ještě zeptat, jaký výraz v českém inzerátu použít za anglické „reports to“?

Ahoj Matěji, diky za další super článek. Akorát chystáme workshopy na změnu inzerátů pro naše centrum sdílených služeb, tak jsem zvědavá, co z toho vyleze.

Opět skvělý článek! 🙂 Děkuji.
Napadá mě ještě jeden nešvar, kterým se dá sebelepší inzerát naprosto „zabít“. Tj. věta: „pokud vás nebudeme kontaktovat do XY dnů, ve výběrovém řízení nepostupujete.“ apod. To si ta společnost kandidátů, kteří tvoří motivační dopis, snaží se zaujmout, studují informace o firmě, opravdu váží… A to dnes existuje řada systémů, které jsou schopny jedním kliknutím odeslat alespoň obecnou slušnou odpověď.

Na druhou stranu, existuje spousta uchazečů „klikačů“ kteří rozhazují doširoka sítě a nejde jim až tak o danou pozici nebo firmu, ale o to, kdo nabídne více. V motivačním dopisu změní jen několik drobností a rozešlou…
Pokud tak dostanete za měsíc 700 odpovědí jenom na jednu pozici, chápu, že se HR věnuje těm relevantním.
Obecné odpovědi odsuzuji. Nic to uchazeči neřekne a je lepší, když nedostane žádnou odpověď, než např. 10 zamítavých stanovisek týdně. To je pro ně demotivující. Nevíte, kdo je „na druhé straně“, v jaké životní situaci se právě nachází…atd.
Ti, kterým na tom opravdu záleží a nechtějí udělat stejnou chybu, se zpravidla zeptají, co bylo špatně, případně požádají o doporučení, čeho se vyvarovat. Často se nevejdou do nejrůznějších filtrů, které jsou z pohledu zákona diskriminační.
Jste upřímní a odpovídáte opravdu, jak jste se rozhodovali?
Nebo jim píšete „pohádky“?

Dobrý den, potřebujete naléhavou půjčku paní Strnadová, je spolehlivým poskytovatelem půjčky, můžete mít půjčku od 50 000 Kč do 15 000 000 Kč s běžnou sazbou, pokud potřebujete půjčku naléhavě, kontaktujte ji na e-mail: fatovalenka@ gmail.com

Jedinečná nabídka bezkonkurenčního úvěru v ČR.

50 000, – Kč do 25 000 000, – Kč. Řešíme – poukázky, úvěry, konsolidace, odpuštění dluhů, exekuce – finance pro podnikání, bydlení, rekonstrukce, platby pohledávek. Stojíte za rychlé a snadné řešení finanční situace od soukromé osoby s okamžitým vykonáním do 7 pracovních hodin v kanceláři. Zaručujeme důvěrnost, solidní vyjednávání, 100% řešení s jasnými podmínkami pro klienty starší 18 let: zaměstnanci, důchodci, studenti, matky na MD, dpp, nechte nám své starosti vyřešíme vám na adrese: SKOPIK.PUJCKA@GMAIL.COM.

Dobrý den, potřebujete naléhavou půjčku paní tomalová, je spolehlivým poskytovatelem půjčky, můžete mít půjčku od 50 000 Kč do 15 000 000 Kč s běžnou sazbou 3%, pokud potřebujete půjčku naléhavě, kontaktujte e-mail: tomalovamaril @gmail.com

Dobrý den, potřebujete urgentní půjčku paní strnadová, je to spolehlivá věřitelka, mějte půjčku od 50 000 Kč do 45 000 000 Kč s běžnou sazbou 3 %, pokud potřebujete půjčku naléhavě, kontaktujte e-mail: strnadovahana9@gmail. com nebo +420 608 136 440

Úspěšná půjčka do 24 hodin
Jmenuji se Marie Králová. Žiji v České republice, poté, co jsem se rozhodl pro půjčky online a moje banka a hypoteční věřitel odmítl konsolidační půjčku, narazil jsem přes vyhledávání Google na Haasovou Helenu a narazil jsem na tuto společnost, která mi půjčila 1 500 000 Kč, kontaktujte je prostřednictvím
haasovahelena9@gmail.com +420602851014

Půjčka od 5 000 do 150 000 000 Kč: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz Dobrý den, potřebujete finanční prostředky pro svůj dům, vaše podnikání, nákup automobilu, kolo, vytvoření vlastního podnikání, osobní potřeby, své dluhy. Nabízím půjčky od 5 000 do 150 000 000 Kč s nominální úrokovou sazbou 2%, bez ohledu na výši. V žádosti o úvěr uveďte přesnou částku a datum splatnosti. Pro více informací mě prosím kontaktujte: Buri­anova­luci­e23@sez­nam.cz.. Whatsapp číslo………+420 604 797 516

Na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl jsem se kontaktovat jeho e-mail, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka ve výši 750 000 Kč, takže jsem nikdy nevěřil, že to všechno může fungovat. Byla mi připsána půjčka ve výši 750 000 Kč, prosím, poradím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého poskytovatele půjčky s žádostí o půjčku prostřednictvím: email: kdfin11@gmail.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.