Pozor na vánoční prémie

Autoři: Nataša Randlová / Lucie Hořejší, Randl Partners

Pod zavedenou praxí stran si lze představit určité jednání, kdy jedna ze stran (častěji zaměstnavatel) pravidelně poskytuje určité plnění druhé straně (zaměstnanci), aniž by k tomu byla povinna – např. různé prémie (vánoční, novoroční), stravenky, flexipassy, nebo i kávu na pracovišti. Jelikož se jedná o plnění dobrovolné, zdálo by se logické, že si jej druhá strana nemůže jakkoli nárokovat ani vynutit. NOZ však nově stanoví, že právní následky plynou nejen z určitého právního jednání, ale také ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.

Příklad

V předchozích pěti letech obdaroval zaměstnavatel své zaměstnance čokoládovou kolekcí, lahví vína a jejich celoroční pracovní nasazení ocenil prémií ve výši 5.000 Kč. Zaměstnanci tyto vánoční benefity považují za praxi, která je u zaměstnavatele dlouhodobě zavedená, a letos budou očekávat obdobné plnění. Podle NOZ by se zavedených vánočních benefitů mohli nově domoci i soudně, pokud by je zaměstnavatel neposkytl.