Rubriky
Novinky

Kdo chce být náměstkem? Nehlašte se všichni.

Dostalo se ke mně zadání na výběrové řízení na místo náměstka ministra vnitra pro státní službu. Zaujalo mě, že má přes pět normostran. Skutečně těžkotonážní job description.

Zajímavé je, že neobsahuje nic o tom, co bude náplní práce náměstka, co se od něj očekává, jaký tým bude mít na starosti, o požadovaných schopnostech ani nemluvě. Pro úředníky ministerstva je důležitější citace zákonů a seznam příloh a formálních požadavků. Nabízím ochutnávku z  HR kuchyně ministerstva vnitra:

  • Obálka obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“
  • je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona). Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.
  • je státním občanem České republiky (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona). Splnění tohoto předpokladu se dokládá předložením občanského průkazu při pohovoru v rámci výběrového řízení.
  • má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) zákona). Splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením a následně, nejpozději však před konáním pohovoru, posudkem zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem zdravotních služeb.
  • je držitelem platného osvědčení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, alespoň na stupeň utajení „důvěrné“. Splnění tohoto požadavku se dokládá kopií příslušného osvědčení přiloženého k žádosti.
  • předloží osvědčení (…) o tom, že nebyl evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.

Mohl bych pokračovat ještě dlouho. Celkem jsem napočítal asi 13 příloh a prohlášení, které je třeba dodat. Osobně bych očekával, že ministerstvo vnitra bude schopné ověřit většinu z nich samo. Ale možná je to důmyslný způsob, jak prověřit vytrvalost a houževnatost uchazeče ještě před zahájením samotného řízení. Celé znění zde.

Za vše mluví výsledek výběrového řízení. Dle tisku „nikdo z uchazečů o funkci náměstka ministra vnitra pro státní službu a personálního ředitele sekce státní služby nesplnil kritéria výběrového řízení. Konstatovala to komise, která má výběr lidí na tyto klíčové pozice na starosti. O post náměstka měli zájem tři lidé, personálním ředitelem chtěl být jeden člověk.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.