Rubriky
Pracovní právo

Ber nebo nech být a podepiš, že rozumíš

Pod složitým výrazem „smlouvy uzavírané adhezním způsobem“ si lze představit jakoukoli smlouvu, jejíž základní obsah určí jedna smluvní strana, aniž by druhá – slabší strana měla možnost v ní stanovené podmínky ovlivnit. Pokud nebude prokázán opak, bude za adhezní považována jakákoli formulářová smlouva, tj. také typizovaná smlouva v personalistice běžně používaná.

Autoři: Nataša Randlová / Lucie Hořejší, Randl Partners

Při uzavření adhezní smlouvy bude důraz kladen především na ochranu slabší strany, tj. většinou zaměstnance. Zaměstnavateli tedy vznikne v souvislosti s uzavíráním formulářových smluv celá řada povinností, na které bude třeba dát si pozor. V praxi půjde zejména o různé typy doložek obsažených v pracovních smlouvách, o kterých bude nutné zaměstnance informovat, případně je srozumitelně (a prokazatelně) zaměstnancům vysvětlit.

Jak ideálně přistoupit k adhezním smlouvám a doložkám v nich obsažených?

1. Doložky odkazující na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy

Upozornit zaměstnance na všechna ustanovení ve smlouvě, která odkazují na podmínky stanovené jinými dokumenty (např. vnitřním právním předpisem, pracovním řádem, aj.) a vysvětlit jejich význam ! porušení -> relativní neplatnost odkazujících ustanovení

2. Doložky nečitelné / nesrozumitelné

a) Odstranit ze smluv / přeformulovat tzv. riziková ujednání, tj. doložky, které mohou zaměstnanci způsobit újmu a zároveň jsou: nečitelné nebo průměrnému člověku nesrozumitelné v případě, že riziková ujednání nebudou zaměstnavatelem odstraněna / přeformulována ->

b) Dostatečně vysvětlit riziková ujednání ideálně přímo v textu smlouvy v jiném dokumentu (např. v tzv. vysvětlující doložce)
! nestačí prosté potvrzení zaměstnance na konci smlouvy, že obsahu rozumí. V dokumentu musí být riziková ujednání skutečně vysvětlena + na důkaz, že mu byla vysvětlena, připojí zaměstnanec svůj podpis
! prokázat, že ustanovení bylo zaměstnanci řádně a srozumitelně vysvětleno, musí v případě sporu zaměstnavatel

3. Doložky zvlášť nevýhodné

Odstranit tzv. zvlášť nevýhodné doložky, tj. doložky, které se bez rozumného důvodu odchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech: např. zkušební doba 6 měsíců u vedoucí zaměstnankyně, jejíž vedoucí pozice byla uměle vytvořena tím, že začala řídit jednoho podřízeného s DPP na 3 hodiny týdně

! porušení -> relativní neplatnost zvlášť nevýhodných doložek
! možná moderace soudem v případě sporu

Pravidelně přinášíme užitečné články z oblasti pracovního práva. Pro odběr novinek zanechte svůj e-mail.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.